Are you interested in a smart charging station?

  • Suitable for home and public places, such as parking lots, hotels, restaurants, rest stops, garages, shopping malls.
  • One product in numerous variants, for every option you might need
  • Suitable for every commonly used electric cars
  • Can be controlled by pohone, tablet or laptop
  • Created for future
  • Option of using a payment system
  • Wi-Fi or GPRS internet connection available
  • Option of setting up a maximum power of a circuit breaker (16A, 20A, 25A, 32A)

Čítačka je určená pre všetky nabíjacie stanice ejoin na vonkajšie aj vnútorné použitie, ako sú verejné parkoviská,
parkoviská hotelov a penziónov, čerpacie stanice, odpočívadlá, či parkoviská supermarketov.

Čítačka má všestranné využitie, či už iniciovanie nabíjania naskenovaním čiarového kódu z pokladničného
bloku alebo vernostnej karty. Prepojenej s benefitovým systémom obchodného reťazca, reštaurácie, atd..

Vlastnosti čítačky:
• Inštalácia od 100 cm do 140 cm
• Naskenovanie kódu aj z mobilného telefónu
• Číta cez deň aj v noci
• Prepojenie s benefitovým systémom obchodného reťazca
• Podporuje všetky najpouživanejšie typy čiarových a QR kódov
• Možnosť inštalácie ku všetkým ejoin nabíjacím staniciam

Čítačka je určená pre všetky nabíjacie stanice ejoin na vonkajšie aj vnútorné použitie,
ako sú verejné parkoviská, parkoviská hotelov a penziónov, čerpacie stanice, odpočívadlá,
či parkoviská supermarketov.

Vďaka čítačke je možné elektromobil nabíjať spôsobom Plug to Charge, čo znamená, že nie je nutná manuálna
autorizácia. Načítaním EČV sa vykoná autorizácia automaticky a používatelia budú môcť len pripojiť kábel
a nabíjať.

Vlastnosti čítačky:
• Úspešnosť rozpoznávania: 99 %
• Podpora všetkých krajín EÚ
• Zobrazenie ŠPZ na displeji
• Načítanie do 3 až 5 sekúnd
• Číta cez deň aj v noci
• Načítanie do vzdialenosti 1,3 až 5 metrov
• Inštalácia od 100 cm do 140 cm
• Detekuje prítomnosť auta, farbu a ŠPZ
• Možnosť inštalácie ku všetkým ejoin nabíjacím staniciam